Strona polskiego tłumaczenia KDE

Strona główna

Projekt na SourceForge

Strona główna KDE

Dla użytkowników

Dla tłumaczy

Logo SourceForge.net

Pobieranie plików tłumaczeń z CVS-a KDE

Ustawienie początkowe

 1. Utwórz katalog, w którym będą trzymane źródła (jako przykładu będziemy używać katalogu ~/src):
  mkdir ~/src
  i wejdź do tego katalogu.
 2. Wykonaj polecenie:
  cvs -d :pserver:anonymous@anoncvs.kde.org:/home/kde co -l -r KDE_3_3_BRANCH kde-i18n
 3. Wejdź do katalogu kde-i18n (w naszym przykładzie: ~/src/kde-i18n).
 4. Wykonaj polecenie:
  cvs -z4 update -dP pl
 5. Wejdź do katalogu wyżej (w naszym przykładzie: ~/src).
 6. Wykonaj polecenie:
  cvs -d :pserver:anonymous@anoncvs.kde.org:/home/kde co -r KDE_3_3_BRANCH kde-common
 7. Wejdź do katalogu kde-i18n (w naszym przykładzie: ~/src/kde-i18n).
 8. Utwórz dowiązanie symboliczne do katalogu admin poleceniem:
  ln -s ../kde-common/admin admin
 9. Utwórz plik "inst-apps" zawierający tylko jedno słowo "pl", np. poleceniem:
  echo pl>inst-apps
 10. Wykonaj polecenie:
  make -f Makefile.cvs
Po tych operacjach źródła powinny być gotowe do skonfigurowania systemu budowania.

Konfiguracja systemu budowania

 1. Wejdź do katalogu kde-i18n (w naszym przykładzie: ~/src/kde-i18n).
 2. Wykonaj polecenie:
  ./configure --prefix=`kde-config --prefix`

Kompilacja i instalacja plików tłumaczeń

 1. Wejdź do katalogu kde-i18n (w naszym przykładzie: ~/src/kde-i18n).
 2. Wykonaj polecenie (kompilacja):
  make
 3. Wykonaj polecenie (instalacja):
  make install

Uaktualnianie

Uaktualnienie do najnowszej wersji tłumaczenia jest dużo prostsze. Uaktualnienie jest szybkie, bo przesyłane są tylko różnice między plikami.
 1. Wejdź do katalogu kde-i18n/pl (w naszym przykładzie: ~/src/kde-i18n/pl). Uwaga! To jest podkatalog kde-i18n/pl/ - wykonanie tego polecenia w katalogu kde-i18n skończy się bardzo długotrwałym uaktualnieniem tłumaczeń wszystkich języków.
 2. Wykonaj polecenie:
  cvs update -dP
 3. Jeśli żadne pliki nie zostały dodane (w czasie aktualizacji nie było plików z oznaczeniem A), to wystarczy skompilować i zainstalować pliki tłumaczeń (patrz Kompilacja i instalacja plików tłumaczeń)
 4. Jeśli zostane dodały nowe pliki w czasie uaktualniania CVS-a, to niezbędne jest wykonanie wszystkich kroków począwszy od
  make -f Makefile.cvs
  Inaczej nowe pliki tłumaczeń nie zostaną skompilowane, ani zainstalowane (system budowania nic o nich nie wie).
Uwagi dotyczące strony
Ostatnia modyfikacja: $Id: pliki_z_cvs.php,v 1.4 2004/11/05 10:20:04 klichota Exp $