Strona polskiego tłumaczenia KDE

Strona główna

Projekt na SourceForge

Strona główna KDE

Dla użytkowników

Dla tłumaczy

Logo SourceForge.net

Jak tłumaczyć?

W jaki sposób to działa?

Cały interfejs użytkownika składa się z napisów. W kodzie programu wyświetlane napisy są zapisane w języku angielskim, i są specjalnie oznaczone. Tak otrzymane napisy są zapisywane w pliku tłumaczenia (tzw. plik PO, ponieważ ma rozszerzenie .po). Zawiera on również dla każdego takiego napisu jego tłumaczenie. Kiedy program jest uruchamiany w innym języku, po prostu wczytuje odpowiedni przetłumaczony napis zamiast oryginalnego i go wyświetla. W każdym razie tak to wygląda w dużym uproszczeniu :)
Naszym zadaniem jest więc przetłumaczenie oryginalnych napisów znajdujących się w pliku .po.

Skąd wziąć plik .po?

Pliki do tłumaczenia przydziela koordynator. Najlepiej zapytać na liście e-mailowej, które pliki są wolne.

Następnie trzeba taki plik ściągnąć do siebie. Można to zrobić CVS-em, ale prościej pobrać plik ze stron KDE, do których odnośniki znajdują się głównej stronie tłumaczy (w paragrafie Aktualnie tłumaczymy).

Czym przeczytać plik .po?

Do tłumaczenia najlepiej używać świetnego programu KBabel (znajduje się w pakiecie kdesdk). Zajmuje się on większością szczegółów technicznych, tak że Ty nie musisz się prawie o nic martwić. Podświetla również błędy składniowe, co jest nieocenione dla początkujących, bo widać, że coś jest źle :)

Konfiguracja KBabel

Przy pierwszym uruchomieniu KBabel powinien pokazać okno konfiguracji. Jeśli nie, trzeba otworzyć je otworzyć za pomocą menu Ustawienia->Konfiguruj: KBabel.

W oknie konfiguracji, w zakładce Identyfikacja, należy wpisać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, oraz ustawić następujące pola:

  • Pełna nazwa języka: Polish
  • Kod języka: pl
  • Lista dyskusyjna dla języka: pl@li.org
  • Strefa czasowa: +0100
  • Liczba form liczby pojedynczej i mnogiej: 3

Dalej, w zakładce Edycja, należy wyłączyć opcję Automatycznie wyłączaj oznaczenie "Wątpliwy".

Pozostałe ustawienia zostawiamy tak, jak są ustawione domyślnie.

Tłumaczenie

Tłumaczenie polega na tym, że wczytuje się plik do KBabel, a następnie tłumaczenie tego, co jest widoczne w górnym okienku (msgid) należy wpisać w dolnym okienku (msgstr) ;)

Jeśli składnia przetłumaczonego napisu jest zła, KBabel oznaczy tekst na czerwono. Wtedy trzeba się przyjrzeć dokładniej przetłumaczonemu napisowi.

Fuzzy (tłumaczenia wątpliwe)

Niektóre napisy są oznaczone jako wątpliwe (fuzzy). Są to napisy, które zostały znalezione jako prawdopodobne tłumaczenie dla danego napisu, ponieważ są tłumaczeniem zbliżonego napisu oryginalnego.

Należy dokładnie się przyjrzeć takiemu tłumaczeniu, bo czasem jest w porządku (np. w oryginalnym napisie została poprawiona literówka i tłumaczenie pozostaje takie samo), ale znacznie częściej jest jakaś (drobna) różnica w oryginalnym napisie albo w ogóle tłumaczenie nie pasuje do napisu oryginalnego.

Kiedy stwierdzimy, że "wątpliwe" tłumaczenie odpowiada już napisowi oryginalnemu, należy wcisnąć Ctrl-U, aby usunąć oznaczenie "fuzzy".
Uwaga! Jeśli się tego nie zrobi, tłumaczenie nie pojawi się w programie, bo zostanie uznane za błędne!

Parametry

Miejsca oznaczone jako %1, %2, itd. to miejsca, w których do przetłumaczonego napisu zostaną wstawione dodatkowe napisy, nie podlegające tłumaczeniu. Np. w napisie "Do you want to move file %1 to directory %2?" pod %1 zostanie podstawiona nazwa pliku, a pod %2 nazwa katalogu. W napisie przetłumaczonym należy użyć wszystkich parametrów, które są zawarte w napisie oryginalnym, czyli na przykład tłumaczenie mogłoby wyglądać "Czy chcesz przenieść plik %1 do katalogu %2?" Dzięki temu, że parametry są numerowane, można zmieniać kolejność ich użycia, jeśli szyk zdania ma być inny. Można by, na przykład, przetłumaczyć ten napis jako: "Czy chcesz przenieść do katalogu %2 plik %1?"

Znaki specjalne i znak końca linii

Zarówno napis oryginalny, jak i tłumaczony może być łamany w dowolnym miejscu. Żeby w wyświetlanym napisie uzyskać przejście do następnej linii konieczne jest użycie znaku specjalnego \n.

Drugim znakiem specjalnym jest cudzysłow ("). Musi być poprzedzony ukośnikiem czyli wpisany jako \". KBabel wstawia go tak automatycznie przy naciśnięciu klawisza cudzysłowu.

Podpowiedzi znaczenia napisów

Autor programu ma możliwość umieszczenia podpowiedzi ułatwiającej zrozumienie znaczenia napisu (np. jeśli dany wyraz może być czasownikiem albo rzeczownikiem). Taki komentarz zajmuje jedną linię i oznaczony jest następująco: "_: komentarz\n" . Komentarza się oczywiście nie tłumaczy.

Przykład
Napis oryginalny:
_: It is a noun\n
Edit

Napis przetłumaczony:
Edycja

Formy liczby mnogiej

W niektórych przypadkach chcemy, żeby tłumaczenie zależało od pewnej liczby. Na przykład, chcemy wyświetlić użytkownikowi, ile plików zaznaczył. Taki komunikat w oryginale by wyglądał "Selected 1 file" jeśli jest zaznaczony jeden plik i "Selected %1 files", gdy więcej niż jeden. W języku polskim sytuacja byłaby bardzej skomplikowana, bo język polski posiada 2 rodzaje form liczby mnogiej. W tym wypadku tłumaczenie by wyglądało "Zaznaczono 1 plik" dla 1 pliku, "Zaznaczono 2 pliki" dla 2 plików i "Zaznaczono 5 plików" dla 5 plików. Żeby umożliwić dobranie tłumaczenia do liczby, stosowany jest specjalny format napisu.

Napisy zależne od formy liczby mnogiej zawierają na początku _n: i w ciele napisu parametr %n, który steruje doborem formy tłumaczenia. Napis oryginalny zawiera następnie dwie linie (oddzielone znakiem \n), pierwsza zawiera napis dla %n równego 1, drugi dla liczby mnogiej.

W polskim tłumaczeniu należy umieścić 3 linie (oddzielone \n), pierwsza zawiera formę odpowiadającą %n równemu 1, druga %n równemu 2, trzecia %n równemu 5. Mówienie o %n równym 1, 2 albo 5 to uproszczenie, ta forma może zostać użyta dla innego %n (np. 122 pliki odmienia się tak samo jak 2 pliki). Napisu _n: nie należy umieszczać w tłumaczeniu.

Przykład
Napis oryginalny:
_n:Deleted %n file.\n
Deleted %n files.

Napis przetłumaczony:
Usunięto %n plik.\n
Usunięto %n pliki.\n
Usunięto %n plików.

Można również pominąć parametr %n dla liczby pojedynczej, czyli w tym przykładzie pierwsza linia tłumaczenia by wyglądała następująco:
Usunięto jeden plik.\n

Styl

Ogólne zasady dotyczące stylu są opisane na tej stronie.

Słownictwo

Słownictwo powinno być jednolite w ramach całego tłumaczenia KDE, a zwłaszcza w ramach jednego programu. Dlatego należy zwrócić uwagę, żeby trzymać się naszego ustalonego słownika. Można go znaleźć na stronie słowników. Jeśli wyrażenia nie ma w naszym słowniku, należy spróbować w słowniku Miłkowskiego. W następnej kolejności można stosować słowniki techniczne, itp. Jeśli są jakieś wątpliwości, co do tłumaczenia słowa lub po prostu się nie zna dobrego odpowiednika, najlepiej zapytać na naszej liście e-mailowej.

Dobre rady na koniec

  • Niezłym sposobem tłumaczenia jest skopiowanie oryginalnego tekstu to pola tłumaczenia (w KBabel robi się to naciskając Ctrl-Spacja) i zastępowanie po kolei zdań, omijając wszelkie znaki specjalne, nazwy własne, itp. W ten sposób nie można zrobić literówki przy przepisywaniu nazw albo zapomnieć o dodaniu parametru.
  • Jak potrzebujesz pomocy, pisz na naszą listę e-mailową.
  • Lepiej zostawić napis jako nieprzetłumaczony (albo wątpliwy), niż przetłumaczyć go niewłaściwie. Znalezienie potem błędu jest dużo bardziej pracochłonne niż przetłumaczenie.

Co zrobić z przetłumaczonym plikiem .po?

Przetłumaczony plik wysyła się do koordynatora (spakowany, najlepiej bzip2-em). Koordynator to ta osoba, która ci przydzieliła plik do tłumaczenia ;) Następnie plik jest wrzucany do CVS-a KDE i jest już dostępny dla całego świata :)
Uwagi dotyczące strony
Ostatnia modyfikacja: $Id: jak_tlumaczyc.php,v 1.4 2004/11/05 10:09:23 klichota Exp $