Strona polskiego tłumaczenia KDE

Strona główna

Projekt na SourceForge

Strona główna KDE

Dla użytkowników

Dla tłumaczy

Logo SourceForge.net

Instalowanie pojedynczego tłumaczenia

Znajdowanie pliku .po

Żeby zainstalować tłumaczenie pojedynczej aplikacji, trzeba najpierw zdobyć plik z tłumaczeniem aplikacji (plik .po). Przeważnie ma on nazwę taką samą, jak nazwa aplikacji (np. k3b.po).

Pliki tłumaczeń są rozprowadzane z aplikacją (z kodem źródłowym), dla większości aplikacji są również dostępne w CVS-ie KDE. Przy pobieraniu plików z CVS-a trzeba zwrócić uwagę dla której wersji KDE dany plik został stworzony. Np. główne wydania KDE mają swoje gałęzie i z tych gałęzi należy pobierać najnowsze tłumaczenie. Aplikacje z kdeextragear i kdenonbeta nie mają swoich gałęzi, więc należy pobierać ich tłumaczenia z gałęzi głównej (HEAD). Najświeższe tłumaczenia można pobrać z poniższych stron:

Kompilacja pliku .po

Plik z tłumaczeniem jest plikiem tekstowym i musi zostać przetworzony na plik binarny, gdyż tylko w takiej postaci może zostać użyty przez aplikację. Do kompilacji niezbędny jest program msgfmt, jest on częścią pakietu gettext. Plik kompiluje się poleceniem:
msgfmt -o nazwa_aplikacji.mo ./nazwa_aplikacji.po
W wyniku kompilacji powinien zostać utworzony plik nazwa_aplikacji.mo - jeśli go nie ma, oznacza to, że plik .po był niepoprawny (albo wystąpił inny błąd).

Instalacja pliku .po

Aplikacje szukają plików tłumaczeń w określonym katalogu, w przypadku większości dystrybucji pliki tłumaczeń znajdują się w katalogu /usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES (np. Mandrake, Redhat). Dla dystrybucji Suse jest to /opt/kde3/share/locale/pl/LC_MESSAGES/. Wystarczy skopiować skompilowany plik do tego katalogu, np. poleceniem:
cp nazwa_aplikacji.mo /usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/

Uwaga Nazwa skompilowanego pliku musi być zgodna z nazwą, jakiej będzie szukała aplikacja. Przeważnie jest to nazwa_aplikacji.mo, ale może być to też trochę inna nazwa. Najbezpieczniej jest przyjąć, że jest to nazwa pliku .po ze zmienionym rozszerzeniem na .mo, ale zdarza się, że plik .po jest nazywany od kodu języka (np. pl.po) i wtedy trzeba się dowiedzieć u autora aplikacji, jaka powinna być prawidłowa nazwa pliku .mo (albo użyć systemu budowania tłumaczeń danej aplikacji, wtedy tłumaczenie powinno być umieszczone pod prawidłową nazwą automatycznie).

Uwaga Należy pamiętać, że żeby tłumaczenie było używane, musi być ustawione w systemie polskie locale (zmienne środowiska LC_*). Jeśli tłumaczenie się nie pojawia, czasem pomaga wpisanie w konsoli:

export LC_ALL=pl_PL
i dopiero następnie uruchomienie aplikacji z tej samej konsoli.
Uwagi dotyczące strony
Ostatnia modyfikacja: $Id: instalowanie_pojedynczego_tlumaczenia.php,v 1.2 2004/08/25 07:52:16 klichota Exp $